artykułów: 0
wartość: 0

RTVAGD24.com

Reklamacje

 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, na wskazane konto bankowe Kupującego.

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, reklamowany towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.

Wszelkie roszczenia, spory, reklamacke można składać również za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która ma na celu rozwiązywanie z konsumentem sporów przez internet, nawet jeżeli ten pochodzi z innego państwa członkowskiego, dopstępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Formularz reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij poniższy formularz. Po zweryfikowaniu podanych danych poinformujemy o dalszych etepach reklamacji. W razie pytań prosimy o kontakt. 


Dane do zgłoszenia reklamacji
e-mail: biuro@osi24.pl
OSI24.pl Marcin Grzegorczyk
ul. Górna 20A
45-403 Opole
tel: +48 77 54 66 180
fax. +48 77 54 66 151
NIP: 7541180709
REGON: 161591565