artykułów: 0
wartość: 0

RTVAGD24.com

Gwarancje

- Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, objęte 24 miesięczną gwarancją obowiązującą na terenie Polski. Należy zachować dokument potwierdzający zakup produktu –fakturę VAT, gdyż jest on podstawą do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji.

- Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania towaru.

W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres biuro@osi24.pl .
Klient otrzyma informację zwrotną z danymi adresowymi, na który należy odesłać towar. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał faktury oraz wypełnione i podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy. 
Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.
Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.
Jeżeli towar wróci bez zastrzeżeń Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu. Koszty odesłania towaru oraz koszty usług dodatkowych wykonanych na życzenie Kupującego, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.

UWAGA, wszystkie produkty przeznaczone sa do użytku domowego i nie wolno używać do celów zarobkowych.
Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i będzie skutkowało utratą gwarancji.